Publiée le 16 novembre 2021

BISSPORT – BIISSEN LIEFT SPORT!

🇱🇺
BisSport ass een neit Konzept a soll komplementar zu de Veräiner weider Sportoffere fir Biisser Awunner proposéieren. D’Zil ass jidderengem aus der Gemeng eng adaptéiert Sportoffer ze proposéieren. BisSport Cours’en respektéieren den Alter an d’Entwécklung vun all Participant, a passe sech den individuelle Interessen a Bedierfnesser un.
Weider Informatiounen an Aschreiwungen: www.bissen.lu/sport/bissport
🇨🇵
BisSport est un nouveau concept sportif complémentaire aux activités de nos clubs et s’adresse à tous les résidents de Bissen. L’objectif est de proposer une offre sportive adaptée à chacun. Les cours BisSport respectent l’âge et le développement de chaque participant, et s’adapter aux intérêts et besoins individuels.
Plus d’informations et inscriptions: www.bissen.lu/sport/bissport
🇩🇪
BisSport ist ein neues Sportkonzept. Ziel ist es, ein für jeden angepasstes Sportangebot anzubieten. BisSport-Kurse respektieren das Alter und die Entwicklung jedes Teilnehmers und passen sich den individuellen Interessen und Bedürfnissen an.
Weitere Informationen und Anmeldungen: www.bissen.lu/sport/bissport