EMW Programm

 


FREIDEN, 16.09.2022 / 17h00

 

AWEIUNG VUN ENGEM
INFRAROUTDETEKTER

VIRFAART FIR EIS VËLOSFUERER : AWEIUNG VUN ENGEM
INFRAROUTDETEKTER AN DER RUE DE LA CHAPELLE

 


 

SAMSCHDEN, 17.09.2022 / Ab 18h00


BIISSER DUERFFEST

Um gespaarte Gemengeparking

 


 

SONNDEN,  18.09.2022 / 10h00 – 14h00

BIISSER VËLOSOCCASIOUNSMAART

 

VERKAFT ÄRE VËLO HEI WWW.BISSEN.LU/VELO 

 


 

MEINDEN, 19.09.2022 / 07h00

LANCEMENT VUM BIISSER PEDIBUS

 

Weider Informatiounen >>

 


 

DËNSDEN, 20.09.2022 

 

14h00 
ENTDECKUNG VUN DE BIISSER VËLOS’PISTEN
TËSCHT MAISON RELAIS’EN
COLMER-BIERG & BIISSEN

 

18h00
TRËPPELTOUR

“DE SCHÄFFEROT PRESENTÉIERT D’DUERF“

 


 

MËTTWOCH,  21.09.2022

 

06h30
COFFEE TO GO

Croissant & Kaffi
zervéiert vum Schäfferot & Mobilitéitskommissioun

 

19h00
KONFERENZ ZU DEN THEMEN :

“MOBILITY MANAGEMENT” ( Schroeder & Associés)
“BETTER CONNECTIONS” ( David Everard)

 


 

DONNESCHDEN, 22.09.2022 

 

14h00
DÉPART BEI DER MAISON RELAIS VUM SPILLPLAZE RALLYE

MAT AWEIUNG VUN DER SPILLPLAZ UM KNAPP

 

AB 17h00
OFSCHLOSSFEIER BEIM CYCLO-CROC

 


 

SONNDEN, 25.09.2022 / 10h00 – 17h00

BIISSER FUN SEEFEKËSCHTERENNEN
ORGANISÉIERT VUM JUGENDHAUS BIISSEN

 

Weider Infoen >>