Publiée le 28 octobre 2019

ÉISCHT-HËLLEFS-COURS

Säit dem 1. Juli 2018 gëtt nach just een eenzegen Éischt-Hëllefs-Cours ugebueden. Dësen ëmfaasst 16 Stonnen an behandelt folgend Thema’en:

  • Den Accident an d’Wonnen
  • Verbrennungen an Verbänn
  • Bluddungen an Bréch
  • Bewosstlosegkeet an stabil Säitelag
  • Ootmung an Reanimatioun cardio-pulmunaire
  • Häerz, AED/DSA an Reanimatioun vum Kand
  • Ausdoen vun engem Motorradshelm an stabil Säitelag

Zielgruppe: Öffentlich

Sprache: Luxemburgisch

Ort: CIS Bissen (BISSEN)

Ausbilder Gaston ZELLINGER


Anmeldung:
16.10 – 06.11.2019

Termine
07.11.2019 19:30 – 21:30
14.11.2019 19:30 – 21:30
21.11.2019 19:30 – 21:30
05.12.2019 19:30 – 21:30
12.12.2019 19:30 – 21:30
19.12.2019 19:30 – 21:30
09.01.2020 19:30 – 21:30
16.01.2020 19:30 – 21:30