EMW 2021 – BISSEN MAPATHON

BISSEN MAPATHON
MËTTWOCH 22. September 2021, 14h – 17h
Urban Village, Z.A.C. Klengbousbierg, Bissen

• Participativ Kartographie Atelieren
• Huelt och ären eegenen Laptop mat enger Maus mat oder kritt een geléint op der Plaz

PARTNER
Médecins Sans Frontières