Biisser Europäesch Mobilitéitswoch

 

 


Léif Biergerinnen a Bierger,

Dëst Joer steet d’Mobilitéitswoch ënnert dem Thema “Null Emissiounen, eng Mobilitéit fir jiddereen.”

Domat reflektéiert d’Thema och eent vun den ambitiéisen Ziler, – e klimaneutrale Kontinent bis 2050 – , déi sech déi Europäesch Kommissioun gesat huet.

Desweidere soll awer och ervirgehuewe ginn, wéi wichteg et ass, datt jiddereen Zougank zu engem “emissiounsfräien Transport” huet.

Heifir steet déi europäesch Mobilitéitswoch 2020. Si encouragéiert d’Leit an déi lokal Politik, elo schonn déi néideg Schrëtt a Richtung vum laangfristegen Zil, e klimaneutrale Kontinent, ze huelen.

De Biisser Gemengerot huet sech och dëst Joer dervir ausgeschwat, un der europäescher Mobilitéitswoch deelzehuelen. Et ass dëst schonn déi fënneft Editioun a mëttlerweil eng Traditioun am September. Mir ginn Iech Rendez-vous vum 16. – 22. September mat engem flotte Programm.

Et ass mer awer wichteg, aus der grousser Zuel vun Evenementer der e puer ervirzehiewen.

Presentatioun vun der Mobilitéitskaart fir Biissen

Nodeems eis Gemeng, zesumme mam Fierschter, an de leschte Joren enorm vill an d’Weeër, an d’Sécherheet an an d’Infrastrukturen, souwuel am Bësch wéi och an de verschiddene Quartieren investéiert huet,  ass et elo un der Zäit fir dat Ganzt a Form vun enger Kaart fir Iech zesummenzefaassen. Dës Kaart gëtt Iech am Kader vun der Mobilitéitswoch presentéiert.

De Biisser Cyclo Croc, en eemolegt an neit Konzept zu Lëtzebuerg

Hei wëlle mir an a ronderëm dat aalt Barrièreshaischen “A Pafend” eng Raschtplaz fir Vëlosfuerer a Wanderer uleeën. Nieft enger Vëlosreparaturstatioun, déi an der Mobilitéitswoch ageweit gëtt, kritt Dir d’Konzept vum Cyclo Croc virgestallt. De Cycle Croc soll am Fréijoer 2021 seng Dieren opmaachen.

Biissen baut nohalteg

Nieft dem abordabele Wunnraum, dee matten an eisem Duerf entstoe soll, wëlle mer Iech och weisen, wéi an Zukunft de Quartier tëscht der Grand-rue an dem Frounert sech entwéckele soll.

Op den nächste Säite kënnt Der duerch de Programm vun der Mobilitéitswoch bliederen. Ech hoffen op jidde Fall, datt ech Iech am September op deem engen oder aneren Event begéinen.

Rendez-vous beim Rullo a bis geschwënn !

David VIAGGI
Buergermeeschter vu Biissen