EMW 2021 – BISSEN E-MOTO CROSS

BISSEN E-MOTOR CROSS

SAMSCHDEN, 18. September 2021
Urban Village, Z.A.C. Klengbousbierg, Bissen

 

•Gratis Testen vun E-Cross Motorieder
• Iessen, drénken mam Grill Zone & Café de la Place

 

 

PROGRAMM

10h00 – 18h00 
Testen vun E-Cross Motorieder

 

PARTNER
MC MX Kopstal