Publiée le 5 octobre 2021

Biissen – Steekräitz II – Bezuelbar Wunnengen – Aschreiwungen

D’ Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A. baut an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Biissen , e Projet aus, deen aus 32 Wunnenge à prix abordable besteet. Weider Infoen,  Aschreiwungen a Konditiounen >>